kaikki liha on kuin ruoho

Murhan, Surman, Tapon yritys. 2. 1. 1.
Törkeä pahoinpitely (+yritys)…
Murha, Tappo, Surma. 1. 3. 6.
Murhan, Surman, Tapon yritys &
laaja kokoelma perhoreseptejä
kuvien ja ohjeiden kera. Tervetuloa!

Mainokset

työkaluna  

Päämä       kie    kulk     kais       kovin             vu so len       li an len          on e ken juon ä      n se ltavaa       na o näp          kie ka    avulla          si kie ra          sit tön       lä sut    han li       nut li    näk ei si muka       lel on    nen len     pyh ansa kaik   tei va li       soi kie     tul saa     kie   ei vir kol     kie sun           lien ta tävissä       ra ke   kie tä kie       le kie si o     on maisia tä ostaa ita tah on len mä aisuvoi jat jo as on yhtä kie kie kai kaan kaik uan, ihm voi kik     ee     vut o lo     iskie       nais taa edes kie nut märret mink    ään tietty len len tar entiteettiä tai säät       len on     li   ja     vät opettelu li tyi saman tä e­man kyse van     li kie     mat ki pai     tran ei on niin luova     ilm an ovat si mi     kä nen rkein           id o ha           os le   min mut     ym     ong i kie     no uden ital     li kie     se kiin     ta mis   sot   tus ei   si   llä pitu koi suo       saa vat vain si     rat man   kie en sa       itse kä ­ta     kie kie tekijä     kie ella       ran       on kaik       kie el jai opet tur tarv       daan ole to kie murte     vaik estä       let len kin     on on     vält kos     li on fi   eaa tää virallinen         pan isi nen     let siis       yk stin lek      tii kie rev       on ta on s ki     että     tuok       ki raan     ömui oima   site llä sa   len             asema an let voi   isaati tä   vista oon kär   fi.