Keskeneräinen sanageneraattori

Väsäilen tässä ”sana”generaattoria, tarkoituksenakaan ei ole saada aikaiseksi oikeita sanoja, vaan jotain hauskaa.

Olisiko lukijoilla(?) ehdotuksia tavuista joita käyttää? Sanat muodostetaan kahden ja kolmen merkin jonoista, mutta periaatteessa sanojen tekeminen (siis niin että välillä tulisi oikeita sanoja) onnistuisi mikäli käyttäisi tavuja.

sen söi otistori

iäläpi no siöläk
sänmist iahno eiakotis
lytiahno siöläkakis
iäläpi ölytiah mistör
torismun ölytiah mistör
ikölika iahno sakesän
läkiäl ahno torismun
ytiahno syaisiö
sänmist no äpikälisik
iäläpi lytiahno
ölytiahn läkiälkoti
otistori ölytiahn smunsyai
kälikö tiahno kälikö
ölytiah sänmist
torismun ytiahno ikölika
likasake iahno
syaisiö hno äpikäl
torismunisik no iäläpi
mistörö ölytiah läkiälköl
mistörälä lytiahno siöläk
smunsyai hno sakesän
otistori ahno
eiakotisölö iahno
kälikö iahno öi
likasake ölytiah siöläk
öröi ölytiah ölä
kälikö lytiahno sänmist
likasake tiahno otistori
öi ahno äpikäl
ölytiah sänmist
kälikö ölytiah sänmistägy
smunsyai ölytiahn likasakekoti
likasake lytiahno mistöröägy
kälikö no syaisiöölä
ölö ölytiah läkiäl
lytiahno läkiäl
otistori tiahno
mistörö ölytiahn sakesän
iahno otistoriölä
smunsyai iahno eiakotis
äpikälölö hno kälikö
kälikö ahno kälikö
no likasakeköl
sakesän no sakesän
syaisiöölö tiahno torismun
likasake ahno isik
läkiäl no

Mainokset