työkaluna  

Päämä       kie    kulk     kais       kovin             vu so len       li an len          on e ken juon ä      n se ltavaa       na o näp          kie ka    avulla          si kie ra          sit tön       lä sut    han li       nut li    näk ei si muka       lel on    nen len     pyh ansa kaik   tei va li       soi kie     tul saa     kie   ei vir kol     kie sun           lien ta tävissä       ra ke   kie tä kie       le kie si o     on maisia tä ostaa ita tah on len mä aisuvoi jat jo as on yhtä kie kie kai kaan kaik uan, ihm voi kik     ee     vut o lo     iskie       nais taa edes kie nut märret mink    ään tietty len len tar entiteettiä tai säät       len on     li   ja     vät opettelu li tyi saman tä e­man kyse van     li kie     mat ki pai     tran ei on niin luova     ilm an ovat si mi     kä nen rkein           id o ha           os le   min mut     ym     ong i kie     no uden ital     li kie     se kiin     ta mis   sot   tus ei   si   llä pitu koi suo       saa vat vain si     rat man   kie en sa       itse kä ­ta     kie kie tekijä     kie ella       ran       on kaik       kie el jai opet tur tarv       daan ole to kie murte     vaik estä       let len kin     on on     vält kos     li on fi   eaa tää virallinen         pan isi nen     let siis       yk stin lek      tii kie rev       on ta on s ki     että     tuok       ki raan     ömui oima   site llä sa   len             asema an let voi   isaati tä   vista oon kär   fi.

Mainokset

Ihminen, kohdistu seikkoihin.

Ihminen kohdistu seikkoihin.
Tuskin haastanut Totuuden.
Tämä syntyi yliopistosta.
Ei ylimielisistä hänen.
Tieteelliseksi myös mennyt.
Kaikki kylässä.
Lahjakas äiti jälkeen.
Jossa poikakoulussa opiskeli.
Kirjoittautui samaan ne.
Tahtonut joksi uskon vankilasta.
Opiskeltuaan perässä suositteli.
Kutsuttiin tohtorin päätä.
Hän paljon kirjoittamaan.
Kirja dionyysisyyden tunnettiin.
Sitä paljon tieteilijä
joka polveutumista siitä oli viitannut.
Lukuisat päätökseen.
Jossa taisteli alkuun aikaisempaan.
Ihmisen tieteet kiinnostus jalo.
Toisaalta totuudeksi ihaili.
Me tuntemusten aistiemme vuorovaikutuksessa.
Kolmanneksella mainitsemaa olon vaan.
Tieteellinen suuremman kuva.
Lisää Totuudesta vastasi.
Itsellään katuvainen mahtipontisina haaveili.
Itsevarmuus kanssa miehekkyyden mursunviikset.
Sekä kivuista olevansa.
Haudan kesällä löysi.

Yhdelle Kakelle

Tämä pikaisesti kyhätty (Pahoittelen laatua, ei ole nyt aikaa keskittyä asiaan kunnolla) hakukone-, yhdyssana-, ja sanaluetteloruno on omistetty Yhdelle Kakelle.

Leuan oLEN TOmppelin alta
jo tutkimuks(i)enSA SEn oven
persoONANhaltIjAn lyhennekidnappaus
olet saasteiden häämö(tkö)ttänyt
jonka tilaan hän il(moi)tti
t
u
t
k
i
j
anu-rastaan
ei tehnyt taiteeseen ulkokuorta
hIMOn sitä olisi se

Keskeneräinen sanageneraattori

Väsäilen tässä ”sana”generaattoria, tarkoituksenakaan ei ole saada aikaiseksi oikeita sanoja, vaan jotain hauskaa.

Olisiko lukijoilla(?) ehdotuksia tavuista joita käyttää? Sanat muodostetaan kahden ja kolmen merkin jonoista, mutta periaatteessa sanojen tekeminen (siis niin että välillä tulisi oikeita sanoja) onnistuisi mikäli käyttäisi tavuja.

sen söi otistori

iäläpi no siöläk
sänmist iahno eiakotis
lytiahno siöläkakis
iäläpi ölytiah mistör
torismun ölytiah mistör
ikölika iahno sakesän
läkiäl ahno torismun
ytiahno syaisiö
sänmist no äpikälisik
iäläpi lytiahno
ölytiahn läkiälkoti
otistori ölytiahn smunsyai
kälikö tiahno kälikö
ölytiah sänmist
torismun ytiahno ikölika
likasake iahno
syaisiö hno äpikäl
torismunisik no iäläpi
mistörö ölytiah läkiälköl
mistörälä lytiahno siöläk
smunsyai hno sakesän
otistori ahno
eiakotisölö iahno
kälikö iahno öi
likasake ölytiah siöläk
öröi ölytiah ölä
kälikö lytiahno sänmist
likasake tiahno otistori
öi ahno äpikäl
ölytiah sänmist
kälikö ölytiah sänmistägy
smunsyai ölytiahn likasakekoti
likasake lytiahno mistöröägy
kälikö no syaisiöölä
ölö ölytiah läkiäl
lytiahno läkiäl
otistori tiahno
mistörö ölytiahn sakesän
iahno otistoriölä
smunsyai iahno eiakotis
äpikälölö hno kälikö
kälikö ahno kälikö
no likasakeköl
sakesän no sakesän
syaisiöölö tiahno torismun
likasake ahno isik
läkiäl no